Ugdyti

brandų

žmogų...

Mokykla ir

Darželis

Išvien

su Gamta

Visos dienos

Mokykla

Natūrali aplinka

Integruotos veiklos

Mokinių

savivalda

Melkio mokyklos paskirtis – ugdyti brandų žmogų, puoselėjantį dorovines vertybes, protėvių kultūrą, esantį darnoje su gamta, gebantį savarankiškai gyventi, bei kurti vieningą bendruomenę ir geresnį pasaulį.

Pasaulėžiūra

Image

ŽMOGUS –TAI DVASIOS, KŪNO, PROTO IR JAUSMŲ DERMĖ

Žmogaus prigimtis - gyvybinga ir siekianti augti, tobulėti, pažinti, siekti laisvės. Žmogus tobulėja pažindamas save ir pasaulį, būdamas sąmoningas, ugdydamas ir puoselėdamas savybes, reikalingas gyventi darniai. Tai nuoširdumas, drąsa, išmintis, atjauta, pagarba, atsakomybė, savarankiškumas, tikslo siekimas, kūrybingumas, gebėjimas kurti komandoje.

Žmogus – dvasinė būtybė. Mokykla neatstovauja jokios religijos, tačiau Dievo sąvoka yra mūsų gyvenime - kaip Aukštesnysis pradas, Meilės jėga, kaip visa apimanti Sistema, kurios dalis esame ir mes.

Esame Vilniaus rajone, Melkio kaimo apylinkėse, besikuriantys žmonės. Skirtingų pomėgių, gyvenimo patirčių kupini keliamės gyventi toliau nuo miesto šurmulio, ten, kur kojos dažniau pasveikina žemę, vėjas ryškiau nugairina skruostus, o širdys vis plačiau atsiveria Gyvenimui.

Buriamės draugėn vedami noro bendrauti, dalintis, kurti sveikesnę aplinką sau ir savo vaikams.

Mūsų svaja ir siekis tai linksma, kūrybinga, įvairialypė, kiek įmanoma pati save išlaikanti bendruomenė, kuriai būdinga kūno bei dvasios darna, natūralus, neskubus gyvenimo tempas, tautiškumas, etiškas požiūris į supančią aplinką, kūrybiškas problemų sprendimas, tradicinės šeimos vertybės.

Dauguma bendruomenės narių – šeimos su mažais vaikais. Tad vienu pirmųjų uždavinių, persikėlus gyventi toliau nuo miesto, tapo švietimo įstaigos, kuri atitiktų mūsų vertybes ir būtų netoli namų, paieškos. Beieškant susibūrė mokytojų, auklėtojų, švietimu besidominčių tėvelių ratas. Nusprendėme Melkio kaime steigti pradinę mokyklą, kuri palengva išaugtų iki vidurinės mokyklos ir bendruomenės centro bei mūsų gyvenamame krašte skleistų mokslo, kultūros, dvasines, etines, tautines bei verslo idėjas ir veiklas. Čia mokytųsi bei kurtų vaikai ir suaugusieji, veiktų amatų dirbtuvės, krautuvė, sodintume ir augintume miško sodą, vyktų bendruomenės šventės, būtų rengiami seminarai, paskaitos, stovyklos, įvairūs susibūrimai.

Prof. Z. Gineitienė šiam tikslui pasiūlė savo patalpas. Bendruomenei atlikus pastato rekonstrukciją, jose pradėti popiečio užsiėmimai vaikams. Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. čia įsikūrė pirma, antra ir trečia Melkio mokyklos klasės. Sėkmingai augame - kasmet po vieną klasę. Greta išdygo kelios kupolo formos klasės, virtuvė, šiaudų ir molio erdvės ugdymo veikloms.

Mąstome ir apie naujus, didesnius, susijungiančių šešiakampių namus mokyklai.

Svajojame apie augančią ir klestinčią Melkio bendruomenę, kasmet pritrauksiančią vis daugiau šeimų, vaikų, kūrybingų žmonių.

190-2.jpg
Žmogaus prigimtis - gyvybinga ir siekianti augti, tobulėti, pažinti, siekti laisvės. Žmogus tobulėja pažindamas save ir pasaulį, būdamas sąmoningas, ugdydamas ir puoselėdamas savybes, reikalingas gyventi darniai.
Šeima, giminė, tauta - tai šaknys, kurias žmogui svarbu pažinti, kad galėtų augti pilnavertiškai. Svarbu pažinti savo šalį, kalbą, tradicijas, kaip tai, iš ko esi kilęs. Mokykloje laikomės nuostatos, kad visi pasaulyje esame Vienis, kad jokia tauta nėra geresnė ar blogesnė už kitą. Savo tautos dvasinio ir kultūrinio paveldo pažinimas mus stiprina, suteikia pagrindą mūsų požiūriui.

Tėvai dalyvauja ugdymo procese. Kartą per pusmetį vienas iš vaiko tėvų dalyvauja bėgime, taip pat tėvai, seneliai skatinami sąveikauti pamokose, pristatyti jiems artimą temą, kartu vykti į išvykas, žygius.

Ugdomos vertybės

Ugdomos vertybės

Tai kilnumas, nuoširdumas, drąsa, išmintis, atjauta, pagarba, atsakomybė, savarankiškumas, tikslo siekimas, kūrybingumas, gebėjimas kurti komandoje.

Darnus ugdymas

Darnus ugdymas

 Žinias stengiamės perteikti širdies kalba, padedame atsiskleisti vaikų asmeninėms savybėms, skatiname ieškoti savo paskirties. Vaikų dėmesį sutelkiame į gražaus ir gero pasaulio vaizdinį.

Požiūris į žmogų

Požiūris į žmogų

Žmogus – dvasinė būtybė. Dievo sąvoka yra mūsų gyvenime – kaip Aukštesnysis pradas, Meilės jėga, kaip visa apimanti sistema, kurios dalis esame ir mes.

Image

KURIAME:Gražesnį pasaulįTvaresnę aplinkąBendruomeninę mokyklą

Skatiname matyti taikaus pasaulio viziją ir ją skleisti, pradedant nuo šypsenos iki naujų, natūralesnių struktūrinių sprendimų įvedimo Lietuvoje ir visame pasaulyje.

rugsejis02.jpg

Kuriame gražesnį pasaulį - tai tokį, kuris geresnis už esamą.

Prisidedu savo veiksmu ir energija. Jei pastebiu kažką, ką galiu pakeisti, patobulinti - imu ir keičiu.

Pradedu nuo savęs. Aš galiu įkvėpti kitus.

Dirbdami drauge galime nuveikti keleriopai daugiau, nei veikdami atskirai. Tik santykyje su kitu žmogumi augame ir keičiamės.

© 2014 - 2024     melkiomokykla@gmail.com     tel.: 8 699 82026