• Melkio mokykla
  • Melkio mokykla
  • Melkio mokykla
  • Melkio mokykla
  • Melkio mokykla

Tėvai dalyvauja mokyklos kūrime

ESAME BENDRUOMENĖ


Tėvai yra mokyklos bendrakūrėjai. Melkiomokyklą įkūrė tėvai savo vaikams. Ir toliau būtina mokyklos gyvavimo sąlyga – bendras tėvų ir kolektyvo darbas. Tai taupo mokyklos finansus ir suteikia galimybę vidutines ir žemesnes pajamas gaunančioms šeimoms lankyti Melkio mokyklą, taip pat visų bendras kūrybinis ir idėjinis indėlis gerokai paįvairina ir praturtina tiek ugdymo programą, tiek kitas veiklas. Mes neparduodame paslaugos, mes siūlome kurti mokyklą drauge. Kadangi didesnė dalis darbuotojų yra ir tėvai vaikų, kurie lanko mokyklą/darželį – nuolatos stengiamės išlaikyti pusiausvyrą tarp mokesčio už mokslą ir atlyginimų sistemos.
Matome naudą ne tik suaugusiems, bet ir vaikams, kai šeimos ir mokyklos pasauliai apsijungia, kai vaikai priima mokyklą kaip antrus namus, kurie artimi ir jo tėvams. Tai mažina atskirtį ir suteikia patyrimą, kad kiekvienas esame svarbus ir reikalingas, ir galime daryti pokytį.
Kuriamas bendruomeninis valdymas. Šiuo metu mokyklos valdymo įrankis yra dalininkų susirinkimai, ugdymo klausimams - mokytojų ir auklėtojų kolegijos. Visuotinis bendruomenės susirinkimas šaukiamas bent du kartus metuose, esant poreikiui - ir dažniau. Priimant vaiką į mokyklą ar darželį visuomet yra bendraujama su tėvais, jiems pristatomos mokyklos vertybinės gairės ir ugdymo filosofija, pasitikrinama, ar nėra prieštaravimų šeimos ir mokyklos vertybėse, aptariami ugdymo metodai. Kadangi tik sutampant vertybėms yra įmanomas darnus bendras darbas. Tėvai dalyvauja ugdymo procese. Kartą per pusmetį vienas iš vaiko tėvų dalyvauja bėgime, taip pat tėvai, seneliai skatinami dalyvauti pamokose, pristatyti jiems artimą temą, kartu vykti į išvykas, žygius.
Mokykloje vyksta saviugdos užsiėmimai tėvams ir darbuotojams, Aikido treniruotės mokytojams ir tėvams, tėvų susirinkimai, mokytojų auklėtojų kolegijos.
Mokiniai kartu yra mokyklos bendrakūrėjai ir nuolat mokosi kurti ir gyventi drauge. Planuojama vyresnių klasių atstovus įtraukti į tarybą. Kartu su suaugusiais mokiniai ruošiasi ir prekiauja Kaziuko mugėje, kitose mugėse mieste ir mokykloje.

© 2014 - 2024     melkiomokykla@gmail.com     tel.: 8 699 82026