• Melkio mokykla
  • Melkio mokykla
  • Melkio mokykla

Ugdymo principai

Mokomės vieni iš kitų

Mokyklos idėja paremta bendradarbiavimo principu, mokiniai kartu yra mokyklos bendrakūrėjai ir nuolat mokosi kurti ir gyventi drauge.

Nuoširdumas (atvirumas) - mokytojo šiltas ryšys su mokiniais, atvirumo akmenėlis, skatinimas nebijoti klaidų, nes klaida - tai galimybė augti, tobulėti, probleminių situacijų sprendimas -išklausomos visos pusės, leidžiama pasisakyti nepertraukiant, visų jausmų pripažinimas. Drąsa - vaikų savarankiškas išvykų organizavimas su mokytojo pagalba, savivalda (mokinių susirinkimas svarbiais mokyklai klausimais), projektų pristatymas, pusmetinis įsivertinimas. Išmintis - situacijų nagrinėjimas ryto rate arba savivaldos metu, gebėjimas įvertinti skirtingus požiūrius, prasmingų tekstų skaitymas, analizė.

Atjauta - augalų stebėjimas, atsodinimas, paguoda kenčiančiam, vyresnio sesės ir brolio žaidimas. Pagarba - pasisveikinimas; maisto palaiminimas, budintieji, pagarbos ratas. Atsakomybė - metų darbas, budintieji, pusmetiniai įsivertinimai, namų darbai. Savarankiškumas - susitvarkymas savo buities (indų išsiplovimas, spintelės susitvarkymas, maisto dalinimas), vaikai praveda kai kurias pamokas, mankštą, organizuoja savivaldą –  vaikai kelia ir nagrinėja rūpimus klausimus, metų darbas - mokinys su mokytojo pagalba sugalvoja metų darbo projektą ir jį vykdo, pasirenka mokytoją kaip mentorių, į kurį gali kreiptis, patys išsikelia sau pusmečio, mėnesio tikslus.

Tikslo siekimas - metų darbas, pusmetiniai tikslai (akademiniai, jausminiai, fiziniai). Kūrybingumas - laisvė pasirinkti, kaip kursiu ir pristatysiu savo darbą, Kalėdinio spektaklio kūrimas -scenarijų kuria ir spektaklį stato patys vaikai, mokytojai tik palaiko tvarką ir padeda, kai to reikia. Vaikas skatinamas ieškoti įvairių atsakymų, sprendimo būdų. Gebėjimas kurti komandoje - budėjimas, orientacinis žinių patikrinimas, komandinės užduotys, ugdomas gebėjimas būti įvairiuose vaidmenyse -prisiimančio atsakomybę už sprendimo priėmimą, vykdančio tai, kam pritarta, net jei pats tam nepritari.

Mokykloje veiklos yra integruotos, nagrinėjamas temas apžvelgiame įvairiais aspektais.

 
Image

Mokyklos dienotvarkėje stengiamės darniai paskirstyti dėmesį fiziniam, protiniam, kūrybiniam ir jausminiam ugdymui atsižvelgdami į vaikų raidos etapus ir asmenines savybes.

Image

Kasdienis bėgimas ir maudynės, mankšta, žaidimai, Aikido, grūdinimasis.

Integruotos į pagrindines pamokas, muzika, šokis, dailė, amatai, teatras.

Akademinės pamokos, pusmečio žinių įsivertinimai, orientacinis – mėnesio žinių patikrinimas, praktinės veiklos, projektai, namų darbai.

Ryto ratas, meditacija, bendras konfliktų sprendimas, pusmetiniai įsivertinimai su mokytoju, asmeniniai tikslai, savivalda, savaitės temos.

© 2014 - 2024     melkiomokykla@gmail.com     tel.: 8 699 82026