Įkvėpėjai palaikytojai

Esame dėkingi mūsų įkvėpėjams ir palaikytojams

Butano švietimo ministras Thakur S. Powdyel 2019 m. pavasarį lankydamas Lietuvą užsuko ir į Melkio mokyklą. Susitikimas buvo labai šiltas, kaip ir šis didis žmogus. Butane yra apie 600 mokyklų, ir visas jas Thakur S. Powdyel aplankė! Butano švietimo sistema remiasi Žaliąja laimės filosofija, kuri labai artima ir mūsų suvokimui apie mokyklą. Po susitikimo Thakur S. Powdyel dalinosi savo įspūdžiais laiške:
„I carry to this day powerful images of your beautiful temple of learning in which I received rare welcome and natural affection... I remember the wide, open space, the lovely pond, the raw soil that rubbed on the children's clothes as they abandoned themselves in the play-field, the children in their sleep, the trapezes hanging from the trees, the dome that was the classroom, the lovely girls at the piano, the welcome inside, the circle we formed, the mouth-watering delicacies served in clay-plates made by children (mine was made by Sophia!), the delicious cake sent by mothers nearby, and the special tea that came around. You have made a unique universe that is Melkys. I cannot thank you and your colleagues enough for the joy of being a part of that circle. Melkys is a green school already. <...> As you can see, 'green', for me, is not only a colour but a metaphor. Green speaks for anything and everything that supports and sustains life - life in all its infinite variety. I wish you the very best as you take your lovely school forward.“
Profesorė Zinaida Gineitienė 1985 m. iš Melkio kaimo gyventojo įsigijo sodybą, vėliau - ir daugiau žemės. Jau nuo pirmųjų Nepriklausomos Lietuvos metų prof. Z. Gineitienei gimė mintis pasirūpinti gretimo Karvio miestelio ir jo apylinkių lietuvių vaikų mokymu gimtąją kalba, nes jame vaikai buvo mokomi tik lenkiškai ir rusiškai. Tuo tikslu Karvio miestelyje jos pagalba įkurta lietuviška mokykla. 2000 m. prof. Z. Gineitienės padedami žmonės susitelkė į Melkio lietuvių bendruomenę. Nors bendruomenė buvo nedidelė, apimanti Melkio, Daučiūnų, Daučioniškių, Lutiškių kaimų gyventojus, sudarančius kiek daugiau kaip 20 šeimų, bet jos nariai čia surado ieškotos ramumos, gamtos prieglobstį bei erdvę savo vaikams. Gyvenimas Zinaidai nepagailėjo iššūkių - ankstyvoje vaikystėje neteko tėvo, o motiną, buvusią mokytoją, ištrėmė į Sibirą. Dar vaikystėje iš ją auginusių giminaičių išmoko apginti nelaimingą ir priglausti vargšą, išsiugdė ir iki šiol išsaugojo gilų gerumo, gailestingumo jausmą bei tikėjimą. Mokyklos kūrimui Melkyje prof. Z. Gineitienė pasiūlė vieną iš savo sodybos pastatų. Bendruomenei atlikus pastato rekonstrukciją, 2014 m. jame pradėti popiečio užsiėmimai vaikams. Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. čia įsikūrė pirma, antra ir trečia Melkio mokyklos pradinukų klasės, o mokykla toliau sėkmingai auga. Prof. Zinaidos svajonėse Melkys bus daugiau kaip 100 gyventojų ekokaimas su žaliąja mokykla - darželiu, senjorų bei jaunų šeimų namais, veiks amatų artelė, gyvuos ekologinis ūkis, kultūrinio paveldo, turizmo centras. Taigi Melkio laukia dideli ateities darbai. Prof. Zinaida tiki jų įgyvendinimu sakydama: „Aš esu kantri patriotė lietuvė, jaučiu ir matau Lietuvos žingsnius – visko pakanka. Duonos ir materialinių, ir energetinių išteklių. Atsiremkim į protėvių Dvasios stiprybę, tautos kultūros vertybes, tausokim tautinį identitetą. Nelaukime dovanų iš valdžios, o kurkim atsakingą pilietinę visuomenę, atsigręžkime į save, atraskime duotus talentus, kiekvienas tikėkime, pasitikėkime Dievo malone, vienykimės, darykim gerus, gražius darbelius, nedejuokim: optimizmo, vilties ir meilės...“ (pagal voruta.lt)

Už paramą ir palaikymą taip pat dėkojame:


© 2014 - 2024     melkiomokykla@gmail.com     tel.: 8 699 82026