• ŽMOGUS –TAI DVASIOS, KŪNO, PROTO IR JAUSMŲ DERMĖ

  Žmogaus prigimtis - gyvybinga ir siekianti augti, tobulėti, pažinti, siekti laisvės. Žmogus tobulėja pažindamas save ir pasaulį, būdamas sąmoningas, ugdydamas ir puoselėdamas savybes, reikalingas gyventi darniai. Tai nuoširdumas, drąsa, išmintis, atjauta, pagarba, atsakomybė, savarankiškumas, tikslo siekimas, kūrybingumas, gebėjimas kurti komandoje.Žmogus – dvasinė būtybė. Mokykla neatstovauja jokios religijos, tačiau Dievo sąvoka yra mūsų gyvenime - kaip Aukštesnysis pradas, Meilės jėga, kaip visa apimanti Sistema, kurios dalis esame ir mes.Esame Vilniaus rajone, Melkio kaimo apylinkėse, besikuriantys žmonės.  Skirtingų pomėgių, gyvenimo patirčių kupini keliamės gyventi toliau nuo miesto šurmulio, ten, kur kojos dažniau pasveikina žemę, vėjas ryškiau nugairina skruostus, o širdys vis plačiau atsiveria Gyvenimui. Buriamės draugėn vedami noro bendrauti, dalintis, kurti sveikesnę aplinką sau ir savo vaikams.

 • ESAME BENDRUOMENĖ

  Tėvai yra mokyklos bendrakūrėjai. Melkiomokyklą įkūrė tėvai savo vaikams. Ir toliau būtina mokyklos gyvavimo sąlyga – bendras tėvų ir kolektyvo darbas. Tai taupo mokyklos finansus ir suteikia galimybę vidutines ir žemesnes pajamas gaunančioms šeimoms lankyti Melkio mokyklą, taip pat visų bendras kūrybinis ir idėjinis indėlis gerokai paįvairina ir praturtina tiek ugdymo programą, tiek kitas veiklas. Mes neparduodame paslaugos, mes siūlome kurti mokyklą drauge. Kadangi didesnė dalis darbuotojų yra ir tėvai vaikų, kurie lanko mokyklą/darželį – nuolatos stengiamės išlaikyti pusiausvyrą tarp mokesčio už mokslą ir atlyginimų sistemos. Matome naudą ne tik suaugusiems, bet ir vaikams, kai šeimos ir mokyklos pasauliai apsijungia, kai vaikai priima mokyklą kaip antrus namus, kurie artimi ir jo tėvams.

 • Gamta: Žmogus - dalelė visumos. Visa, kas aplink mus - gyva ir vienas su kitu susiję. Gamtos pusiausvyra tiesiogiai įtakoja žmogaus gyvavimą. Žmogaus veikla turi palaikyti, o ne griauti gamtos pusiausvyrą. Melkio mokykloje ir darželyje mityba - vegetarinė-veganinė, stengiamės pirkti ekologiškus produktus iš vietinių ūkių ir įmonių. Nadojame aplinkai draugiškas valymo priemones. Kompostuojame, rūšiuojame atliekas.Pamokose, ryto rate mokykloje ir darželyje skirtingo amžiaus tarpsnio vaikams suprantama kalba kalbame apie žmogaus veiklos žalingus ir naudingus padarinius gamtai, apie būtinybę saugoti gamtą - mūsų visų namus. Kiekvieną pavasarį ir rudenį sodiname augalus, darželis ir mokykla lauke turi daržiukus, lysves, kur augina daržoves, uogas, gėles, grūdus. Žiemą, pavasarį daiginame augalus pastatų viduje. Veiklos lauke bet kokiu oru padeda betarpiškai pajusti gamtą, stengiamės kuo daugiau laiko praleisti lauke.

 • Minkšto smėlio takas, išmintas mažų ir didelių pėdų, kūdros krantu vingiuojančiu geltono medinio namo link. Pavasario saulės primerktas žvilgsnis, šnaranti vėjyje pieva ir varlės kurkimas. Ryto gamtos pasveikinimus atveja iš medinio namelio vaikų balsai ir molio dubenėlių tarškėjimas. Pusryčiai Melkio mokykloje. Basakojis antrokas išbėga prieangin, šūkteli:Labas rytas!. Dar vienas džiaugsmingasLabas ir šiltas, platus glėbys 1-os ir 2-os klasių mokytojos Vaidutės.

 • Įžengus į Perkūno klasės kupolą apie 16-ą valandą popiet, čia jau nebeklega vaikai. Po dienos pamokų, susėdę prie mažų suolų įsivertinimų pokalbiams tyloje ruošiasi Perkūno klasės mokytojai Robertas ir Martina: ant baltų lapų rašo vertybes, brėžia liniją, o gal žolę - tarsi startą būsimiems vaikų piešiniams, kuriais jie patys įvertins savo pasiekimus šiais įpusėjusiais mokslo metais. Balta drobė jų siekiams, norams, išgyvenimams.

 • "Melkiokratija" - tai sociokratija Melkio mokykloje. Sociokratija - sprendimų priėmimas rato principu. Mūsų tikslas – sustiprėjusi mokyklos bendruomenė, kur kiekvienas jos narys yra lygiateisis sprendimų priėmėjas, turintis galimybę ir gebantis išsakyti savo nuomonę, tuo pačiu įsiklausantis ir gerbiantis kito nuomonę. 

 • Gegužės pabaigoje, dėka Europos sąjungos rėmimo programos “Europos solidarumo korpusas”, keli Melkio mokyklos bendruomenės nariai sudalyvavo sociokratijos mokymuose.

  Tai buvo puikus įvadas daugiau suvokti šį sprendimų priėmimo metodą.

© 2014 - 2024     melkiomokykla@gmail.com     tel.: 8 699 82026